VIEW

Лицензиране

Всички графични компоненти, използвани в уебсайта, са авторски или с лиценз за свободна употреба.

Графични компоненти

Стоковите графични компоненти са взети от Unsplash и Raw Pixel и са свободни за масова употреба.
Лицензи: Unsplash license тук и Raw Pixel license тук.

Икони

Иконите са свалени от remixicon.com и са свободни за масова употреба (CC0 licence).

Шрифтове

Уебсайтът използва Satoshi и Zodiak.